شووقه‌ بۆ فرۆشتن لە سلێمانی - گۆیژە سیتی 2


فرۆشراوە


کۆدی بابەت : 1974

گشتی

150م
2 ژووری نوستن
عیماڕە C5 $
11 نهۆم
ڕووی موڵک سلێمانی و ئەزمەڕ


ئەندازەیی موڵک
سه‌قفی کناف
باڵکۆن

تایبەتمەندی
ئەرزی لامینات (تەختە)
سپلێت
قیستی تیا نە ماوە
بە کامل ئەساسەوە

یاسایی موڵک

گەلەری وێنەکان