خانوو بۆ فرۆشتن لە سلێمانی - تویمه‌لیكکۆدی بابەت : 1392

گشتی

600م
8 ژووری نوستن
4 نهۆم
10 م پانی کۆڵان
25م پێشی موڵک
ڕووی موڵک ئەزمەڕ


ئەندازەیی موڵک
هه‌یكه‌لی خشت
موساعید مه‌تبه‌خ
موشته‌مه‌لات
قادرمه‌ی ناوه‌وه و ده‌ره‌وه‌
گەراج

تایبەتمەندی
حەمامی ئارامكۆ
واجیهه‌ی مه‌ڕمه‌ڕ
سیسته‌می شۆڤاژ
ده‌كتی موبەڕیده‌
سه‌قفی مه‌غریبی
بیر
باخ
مۆلیده‌ی تایبه‌ت موڵك
ئەرزی کاشی

یاسایی موڵک
تاپۆیه‌

گەلەری وێنەکان