خانوو بۆ فرۆشتن لە سلێمانی - تویمه‌لیكکۆدی بابەت : 1391

گشتی

315م
4 ژووری نوستن
2 نهۆم
12 م پانی کۆڵان
21م پێشی موڵک
ڕووی موڵک قیبلە و رۆژئاوا


ئەندازەیی موڵک
ڕوكن
قادرمه‌ی ناوه‌وه‌
موساعید مه‌تبه‌خ
موشته‌مه‌لات
ماستەر ڕووم
گونجاوه‌ بۆ دوو ماڵ

تایبەتمەندی
واجیهه‌ی به‌ردی حه‌لان
ده‌كتی موبەڕیده‌
گه‌راجی دفن
ئەرزی کاشی
دوو کارەبا

یاسایی موڵک

گەلەری وێنەکان