...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
3 (1 ماستر) 210م قیبلە 1
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتی تاوەرز
3 (1 ماستر) 158م قیبلە و ڕۆژهەڵات 3
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
3 (1 ماستر) 210م ئەزمەڕ 6
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
3 (1 ماستر) 136م قیبلە و ڕۆژهەڵات 9
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
3 145م ئەزمەڕ و ڕۆژهەڵات 6
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
3 (1 ماستر) 250م ڕۆژهەڵات 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
3 (1 ماستر) 225م ڕۆژهەڵات 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
3 145م قیبلە و ڕۆژهەڵات 8
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
2 109م ڕۆژئاوا 2
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سولی ڤیو
1 94م ڕۆژئاوا 13
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
3 (1 ماستر) 195م قیبلە و ڕۆژهەڵات 9
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتی تاوەرز
3 (1 ماستر) 158م قیبلە و ڕۆژهەڵات 1
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتی تاوەرز
3 ( 1 ماستر ) 158م قیبلە 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئه‌ڵمانی١
3 125م ڕۆژهەڵات 6
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گۆیژە سیتی 3
2 136م ئەزمەڕ 18
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
3 (1 ماستر) 136م قیبلە و ڕۆژهەڵات 1
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیمپایەر تاوەرز
2 132م قیبلە و ڕۆژئاوا 14
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هەواری جوانی
2 (1 ماستر) 145م ئەزمەڕ 10
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
3 (1 ماستر) 210م ئەزمەڕ 3
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 105م قیبلە و ئەزمەڕ 13
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتی تاوەرز
3 (١ماستەر) 158م قیبلە - ڕۆژهەڵات 1
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 105م قیبلە-ئەزمەڕ 4
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیمپایەر تاوەرز
2 132م ڕۆژهەڵات-ئەزمەڕ 11
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیمپایەر تاوەرز
2 137م ئەزمەڕ 9
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گاردن سیتی
5 (2ماستەر) 455.6م قیبلە 1
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گاردن سیتی
2 (١ماستەر) 232م ڕۆژئاوا-ئەزمەڕ 12
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گۆیژە سیتی 3
2 136م ئەزمەڕ 10
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - پاک سیتی
3 (١ماستەر) 200م ڕۆژئاوا-ئەزمەڕ 1
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
3 (١ماستەر) 136م قیبلە - ڕۆژئاوا 5
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - رۆژ سیتی
2 110م ڕۆژهەڵات-قیبلە 2