...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٢
3 145م ڕۆژهەڵات و قیبلە 1
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
2 105م ڕۆژهەڵات 10
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژهەڵات و قیبلە 13
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - جاف تاوەر
2 150م ڕۆژهەڵات و قیبلە 14
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
2 200م ڕۆژهەڵات 16
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
3 145م ڕۆژئاوا و قیبلە 11
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژهەڵات و قیبلە 18
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 14
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژئاوا و قیبلە 9
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 12
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 1
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئه‌ڵمانی١
4 200م ڕۆژهەڵات و قیبلە 4
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئه‌ڵمانی١
4 200م ڕۆژهەڵات و قیبلە 3
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
3 210م ڕۆژئاوا و ئەزمەڕ 12
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ده‌روازه‌ سیتی
3 162م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 16
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تەلاری دایک
2 160م ڕۆژهەڵات و قیبلە 5
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
3 145م ڕۆژئاوا 8
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژئاوا و ئەزمەڕ 8
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - چاوی سلێمانی
4 250م ڕۆژئاوا و ئەزمەر 4
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
2 184م ڕۆژهەڵات و قیبلە 10
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
2 109م قیبلە 10
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتی تاوەرز
3 158م ڕۆژهەڵات و قیبلە 11
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - میران سیتی
3 143م ڕۆژئاوا و قیبلە 4
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٢
4 220م ئەزمەڕ 6
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 11
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
195م ڕۆژهەڵات و قیبلە
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - رۆژ سیتی
2 110م ڕۆژهەڵات 0
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هەواری فەرمانبەرانی زانکۆ
2 125م ڕۆژئاواو ئەزمەڕ 4
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کۆمپانیای باڵامبۆ
2 106م ڕۆژهەڵات 0
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
3 200م ڕۆژئاوا و قیبلە 15