...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هه‌واره‌به‌رزه‌
2 150م ڕۆژئاوا 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هه‌واره‌به‌رزه‌
5 150م ڕۆژئاوا 4
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گرین سیتی
2 150م ئەزمەڕ 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - فەرمانبەران
2 200م ڕۆژهەڵات 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مامۆستایان
155م قیبلە و ڕۆژئاوا
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کوردسات
6 ( 6ماستر ) 340م قیبلە و ڕۆژئاوا 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - چوارچرا
2 160م ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تاسلوجە
2 200م ڕۆژئاوا 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - فەرمانبەران
4 200م ڕۆژئاوا 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شێخ وەیساوا
4 100م قیبلە و ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تاڤگە
5(2 ماستر) 200م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تاڤگە
2 160م ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سێتوان
3 144م ڕۆژئاوا 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تانجەرۆ
4 200م ڕۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - زه‌رگه‌ته‌
2 200م قیبلە 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - باخان
264م قیبلە و ڕۆژهەڵات
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سه‌روه‌ری
6 200م رۆژئاوا 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شێخان
6 300م قیبلە 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
300م ڕۆژئاوا
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
4 200م ڕۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەختیاری
4 150م ئەزمەڕ 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەختیاری
4 169م ڕۆژئاوا-ئەزمەڕ 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەکرەجۆ
4 125م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری ئەوین
2 200م ڕۆژهەڵات-قیبلە 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
6 (4ماستەر) 408م ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕۆژهەڵات
2 130م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
4 (١ماستەر) 153م ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
1 300م ڕۆژهەڵات 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕزگاری
4 190م ڕۆژهەڵات 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هەواری شار
2 (١ماستەر) 180م قیبلە 1