...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سالم
4 250م ڕۆژهەڵات 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گردی عەلی ناجی
4 200م قیبلە و رۆژئاوا 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سه‌روه‌ری
2 202م رۆژئاوا
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئاوباره‌
4 83م قیبلە و رۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - چوارچرا
3 100م قیبلە و رۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کوردسات
4 100م قیبلە 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سه‌رچنار
1 100م ئەزمەڕ 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هه‌واری تازه‌
2 74.7م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سلێمانی تازە
5 200م قیبلە 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ابرایم پاشا
2 200م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تاڤگە
4 160م قیبلە 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕۆژهەڵات
1 75م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - زەرگەتەی تازە
4 108م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
2 200م ڕۆژهەڵات 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕۆژهەڵات
4 160م ڕۆژهەڵات 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
5 150م ئەزمەڕ 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مه‌جیدبه‌گ
3 150م قیبلە ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەکرەجۆ
3 200م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزایه‌كانی سلێمانی
4 207م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هاوکاری
1 160م قیبلە و رۆژئاوا 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەردە کەڕ
1 100م ئەزمەڕ 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مامۆستایان
2 160م ئەزمەڕ ڕۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گەڕەکی فامیلی مۆڵ
3 157م رۆژئاوا قیبلە 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - باخان
6 250م قیبلە 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
4 250م رۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕزگاری
4 150م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
8 600م ئەزمەڕ 4
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
4 315م قیبلە و رۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەختیاری تازە
4 179م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سه‌رچنار
2 120م ئەزمەر 2