...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سه‌روه‌ری
6 200م رۆژئاوا 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شێخان
6 300م قیبلە 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
300م ڕۆژئاوا
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
4 200م ڕۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەختیاری
4 150م ئەزمەڕ 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەختیاری
4 169م ڕۆژئاوا-ئەزمەڕ 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەکرەجۆ
4 125م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری ئەوین
2 200م ڕۆژهەڵات-قیبلە 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
6 (4ماستەر) 408م ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕۆژهەڵات
2 130م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
4 (١ماستەر) 153م ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
1 300م ڕۆژهەڵات 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕزگاری
4 190م ڕۆژهەڵات 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هەواری شار
2 (١ماستەر) 180م قیبلە 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئەزمەڕ
6 172م قیبلە - ڕۆژئاوا 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کۆبانێ سیتی
2 150م قیبلە 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هه‌واری تازه‌
4 125م قیبلە - ڕۆژهەڵات 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کانی با
4 250م قیبلە - ڕۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
150م ئەزمەڕ 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرانان
3 160م ڕۆژهەڵات 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
100م ڕۆژئاوا 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - لوبنان سیتی
5 220م ڕۆژئاوا-ئەزمەڕ 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەختیاری
3 100م قیبلە 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گۆیژە سیتی ١
2 118م ڕۆژئاوا-ئەزمەڕ 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کوردسات
4 211م ڕۆژهەڵات-ڕۆژئاوا 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئارۆ سیتی
4 (١ماستەر) 180م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - جیهان
2 150م ڕۆژهەڵات 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕزگاری
3 200م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گۆیژە
1 135م ڕۆژئاوا
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
4 (١ماستەر) 153م ئەزمەڕ 2