...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شێخان
2 200م رۆژئاوا 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزایه‌كانی سلێمانی
4 172م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئاشتی
5 150م قیبلە 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئەزمەڕ
2 200م ڕۆژهەڵات 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هه‌واره‌به‌رزه‌
9 300م رۆژئاوا ئەزمەڕ 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کوردسات
2 100م قیبلە و رۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کانی با
200م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گەڕەکی جیهان
4 180م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کوردسات
7 240م قیبلە 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
6 310م ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا ئەزمەڕ 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هه‌واری تازه‌
5 150م قیبلە 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
5 180م قیبلە 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - پڕۆژەی چوار چرای نوێ
2 200م قیبلە 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
3 200م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شێخان
6 200م قیبلە 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - زانکۆ
4 200م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - زەرگەتەی کۆن
2 200م ئەزمەڕ 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەهاری شار
3 100م رۆژئاوا 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کەنەکەوە
1 160م رۆژئاوا 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کوردسات
3 103م قیبلە ڕۆژهەڵات 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گردی سەرچنار
6 200م قیبلە 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
3 140م قیبلە ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
4 150م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ابرایم پاشا
4 134م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سه‌روه‌ری
4 200م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - چوارباخ
4 160م رۆژئاوا 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - چوارچرا
4 160م رۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
5 200م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - عه قاری
6 340م ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕزگاری
3 160م ڕۆژهەڵات 3