...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
4 (1 ماستر) 204م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
2 109م ئەزمەڕ 6
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هه‌واری شار
2 140م قیبلە 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - فەرمانبەران
4 200م ڕۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
4 200م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کانی با
3 250م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیسكان
4 150م ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کۆیە
448م 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هه‌واری تازه‌
2 150م قیبلە و ڕۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شێخان
2 100م ڕۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شێخ المحێدین
2 202م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کوردسات
3 253م قیبلە و ڕۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕزگاری
1 136م ئەزمەڕ و ڕۆژهەڵات 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هه‌واره‌به‌رزه‌
2 150م ڕۆژئاوا 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هه‌واره‌به‌رزه‌
5 150م ڕۆژئاوا 4
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گرین سیتی
2 150م ئەزمەڕ 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - فەرمانبەران
2 200م ڕۆژهەڵات 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مامۆستایان
155م قیبلە و ڕۆژئاوا
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کوردسات
6 ( 6ماستر ) 340م قیبلە و ڕۆژئاوا 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - چوارچرا
2 160م ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تاسلوجە
2 200م ڕۆژئاوا 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - فەرمانبەران
4 200م ڕۆژئاوا 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شێخ وەیساوا
4 100م قیبلە و ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تاڤگە
5(2 ماستر) 200م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تاڤگە
2 160م ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سێتوان
3 144م ڕۆژئاوا 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تانجەرۆ
4 200م ڕۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - زه‌رگه‌ته‌
2 200م قیبلە 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - باخان
264م قیبلە و ڕۆژهەڵات
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سه‌روه‌ری
6 200م رۆژئاوا 3