...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕزگاری
3 100م قیبلە 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گۆیژە سیتی ١
2 118م ڕۆژئاوا-ئەزمەڕ 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کوردسات
4 211م ڕۆژهەڵات-ڕۆژئاوا 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئارۆ سیتی
4 (١ماستەر) 180م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - جیهان
2 150م ڕۆژهەڵات 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕزگاری
3 200م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گۆیژە
1 135م ڕۆژئاوا
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
4 (١ماستەر) 153م ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئه‌ڵمانی١
5 (١ماستەر) 200م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
4 (١ماستەر) 153م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
175م ڕۆژئاوا-ئەزمەڕ
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ابرایم پاشا
325م ڕۆژئاوا
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیسكان
150م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کازیوە 2
1 200م ڕۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کازیوە 2
1 200م ڕۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ابرایم پاشا
4 225م ڕۆژئاوا 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مامۆستایان
375م ڕۆژئاوا و ئەزمەڕ
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیسكان
4 149م ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئەندازیاران
347م ڕۆژهەڵات
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
2 100م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کازیوە 1
4 152م ڕۆژهەڵات 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کازیوە 1
5 152م ڕۆژئاوا 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مامۆستایان
345م ئەزمەڕ 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کوردسات
2 200م ئەزمەڕ 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سروشت
3 250م ئەزمەڕ 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کوردسات
5 100م قیبلە 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئازادی
160م ئەزمەڕ
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شێخان
3 112م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هه‌واره‌به‌رزه‌
3 172.5م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئازادی
5 160م ڕۆژئاوا 3