...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
5 460م ڕۆژئاوا 3
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کوردسات
8 418م قیبلە و رۆژهەڵات و ئەزمەڕ 4
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٢
5 360م قیبلە 3
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
4 220م رۆژئاوا 3
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
6 400م رۆژئاوا 4
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
4 261م قیبلە 2
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٢
5 360م ئەزمەڕ 2
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
6 400م قیبلە 4
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
5 460م رۆژئاوا 3
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەهەشتی شار
5 483م ئەزمەڕ 3
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئه‌ڵمانی١
4 200م ڕۆژهەڵات 2
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٢
5 360م ئەزمەڕ 2
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
5 456م ئەزمەڕ ڕۆژئاوا 2
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کازیوە 1
6 640م قیبلە و رۆژئاوا 3
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
420م
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
6 970م دوو ڕوو ( قیبلە و ڕۆژئاوا) 3
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئه‌ڵمانی١
4 220م 2
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - قەیوان سیتی 2
4 325م ئەزمەڕ-ڕۆژئاوا 2